Các Điều Khoản Và Điều Kiện

Trang chủ » Các Điều Khoản Và Điều Kiện

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi! Những Điều Khoản và Điều Kiện này quy định việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang DABET. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang DABET, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ những Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng DABET.

Sở hữu và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trang web và toàn bộ nội dung, chức năng và tính năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn vào tất cả các thông tin, phần mềm, văn bản, hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh) là tài sản của chúng tôi, các nhà cấp phép của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác của tài liệu này và được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trang thiết bị khác.

Sử Dụng Trang DABET

Bạn được cấp một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi để truy cập và sử dụng Trang FB88vn8 chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn không được sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ cách nào có thể gây hại, tắc nghẽn, tải quá hoặc làm suy yếu  hoặc can thiệp vào việc sử dụng và tận hưởng của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Trang DABET.

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

Thông tin được cung cấp trên chỉ mang tính chất thông tin chung và không cấu thành tư vấn chuyên nghiệp. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo hoặc tuyên bố nào về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hoặc có sẵn của thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan đến Trang DABET cho bất kỳ mục đích nào. Bất kỳ sự tin tưởng của bạn đối với thông tin đó là hoàn toàn ở rủi ro của bạn.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, kết quả hoặc hình phạt nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Trang DABET  hoặc bất kỳ nội dung, chức năng hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua chúng tôi, dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, vi phạm hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, thậm chí nếu chúng tôi đã được thông báo về khả năng của những thiệt hại đó.

Bảo Vệ

Bạn đồng ý bảo vệ, phòng thủ và miễn trừ chúng tôi và các công ty liên kết, các cơ quan, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi khỏi mọi thiệt hại, chi phí, tổn thất và chi phí, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với những Điều khoản này hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Trang DABET.

Sửa Đổi

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi những Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Trang DABET sau bất kỳ sửa đổi nào đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những Điều khoản đã đượcsửa đổi.

Luật Áp Dụng Và Thẩm Quyền

Những Điều khoản này và việc sử dụng của bạn đối với trang DABET sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của địa phương mà chúng tôi đặt tại, không áp dụng bất kỳ quy định lựa chọn luật hay xung đột luật nào. Mọi tranh chấp pháp lý, hành động hoặc thủ tục phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều Khoản này hoặc sẽ bị khởi kiện độc quyền tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang ở địa phương mà chúng tôi đặt tại.

Toàn Bộ Thỏa Thuận

Những Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi đối với việc sử dụng trang DABET Casino và thay thế tất cả các trao đổi và đề xuất hiện tại hoặc trước đó, bất kể đó là trao đổi miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi.

Thông Tin Liên Lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về những Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].


Lưu ý rằng nội dung trên chỉ là  thông tin chung và không thay thế cho lời khuyên pháp lý chuyên nghiệp. Bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia pháp lý để đảm bảo rằng những Điều khoản và Điều kiện của bạn tuân thủ đúng các quy định pháp luật và được phù hợp với các quy định cụ thể của địa phương.

Telegram Zalo
Tắt [X]